Gorski kolesarji potrebujemo svojo markacijo,

da se na gorsko kolesarskih poteh počutimo varni. Markacijo potrebujemo, da najdemo tisto pravo pot, tisto najlepšo, tisto preverjeno. Markacijo na terenu potrebujemo, ker želimo med kolesarjenjem opazovati naravo, na pa gledati v GPS sledilno napravo ali v vsakem križišču razgrinjati karto in iskati kompas...

Po Sloveniji imamo različne označbe lokalnih kolesarskih poti, večinoma s kovinskimi in lesenimi tablicami, za katere so zaslužne lokalne skupnosti, turistična in kolesarska društva. Zaradi boljše prepoznavnosti in preglednosti, bi bilo to dobro poenotiti. S pojavom poenotenega označevanja, in seveda označevanja na sploh, bi kolesarje speljali na pravo pot, na legalno gorsko kolesarsko pot do želenega cilja.

Predlagano markacijo je začela uporabljati tudi Planinska zveza Slovenije - postala je uradna oznaka turno kolesarskih poti pod njenim okriljem. Prve med njimi bodo posamezni odseki Slovenske turnokolesarske poti.

V kolikor želite podpreti nadaljni razvoj enotne gorsko kolesarske markacije, bomo veseli vsake donacije na PayPal.

Zakaj markacija,

zakaj ne tablica? Ker je markacija manj nasilna naravi. Ker je markacija enostavnejša za apliciranje. Ker je poceni. Ker je enotna. In ker je enostavna.

Zakaj ne samo GPS sled? Ker je med gorskom kolesarjenjem lepše gledati naravo, kot pa GPS napravo.

Kako je nastala? Po vzoru vsem poznane planinske Knafelčeve markacije je bila razvita gorsko kolesarska markacija, vendar je od nje drugačna tako po obliki, kot tudi po barvi. Izhodišče za markacijo je gonilka, ki predstavlja prav tisto bistvo, zaradi česar se kolesarji razlikujemo od motornih vozil v naravnem okolju. Premikamo se na človeški pogon! S projektom RuBike na Celjski koči je markacija preizkušena v praksi.

Zakaj ne kar dvonamenska markacija PZS? Ker večina gorsko kolesarskih poti ne poteka po markiranih planinskih poteh, ampak so speljane po legalnih prometnicah in kolesarjem primernih poteh.

MTB markacija
MTB markacija
MTB markacija
MTB markacija
MTB markacija
MTB markacija

O portalu markiraj.si

Kako bo deloval portal markiraj.si? GPS sledi vseh markiranih gorsko kolesarski poti bodo objavljene na tem portalu. Predstavljene bodo z višinskim grafom, opisom ter tudi kakšno fotografijo za občutek.

Katera pot je primerna za markiranje? Splošno znana žalostna slovenska resnica je, da je z gorsko kolesarjenje po prelepi Sloveniji precej omejeno. Na hitro: dovoljena je vožnja po gozdnih prometnicah, ne pa po gozdnih vlakah; prepovedana je vožnja po markiranih planinskih poteh; dovoljena je vožnja po vseh javnih prometnicah.
Pa vendar ni vse tako mračno. :) S sodelovanjem lokalnih društev, lokalnih skupnosti, Zavoda za gozdove in lastnikov zemljišč, se lahko marsikatera prepovedana stezica spremeni v odlično legalno gorsko kolesarsko pot.

Kdo je pobudnik?

Matej Kainz, arhitekt in gorski kolesar.
Transalpovec, maratonec, kroskantrijaš in učitelj gorskega kolesarstva. Gorski kolesar z dušo in telesom.

Cilji? Za doprinos k razvoju (turnega) gorskega kolesarstva v Sloveniji je bila razvita gorsko kolesarska markacija, ki bi enotno in prepoznavno označila vse prečudovite poti po naši deželi.

Tehnični podatki? Rojen 9.3.1976 v Celju, končal osnovno šolo v Petrovčah, šolanje nadaljeval na I. Gimnaziji Celje, diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Na gorskem kolesu resneje že od daljnega leta 1997...

Markirane poti - pilotski projekt RuBike

Projekt RuBike je bil zasnovan kot poskus umeščanja in urejanja gorsko kolesarskih poti v naravnem okolju na podlagi veljavne zakonodaje. Pri tem je bil poudarek na razvoju večnamenske rabe obstoječih gozdnih prometnic in usklajevanju interesov med lastniki in uporabniki gozdnega prostora. Konkreten rezultat pilotskega projekta sta dve novi gorsko kolesarski poti, ki sta nastali z nadgradnjo in opremo gozdnih cest in vlak.

RuBike - Na Vrheh
razgledna pot po grebenu med Celjsko kočo in Vipoto

Na Vrheh

RuBike - Stari Plac
tranzitna pot na Celjsko kočo preko starega smučišča

Stari Plac

Mnenje

Pripombe. Predlogi. Pritožbe. Pohvale.